Afdrukken

DE WAARHEID OVER DE SAUNA

DE WAARHEID OVER DE SAUNA

DE WAARHEID OVER DE SAUNA
DE WAARHEID OVER SAUNA'S WAT HEEFT DE SAUNA ONS TE BIEDEN ? Vraag de gemiddelde Nederlander wat een sauna is en hij zal u misschien kunnen vertellen dat het een soort van warm bad is, waarin de Finnen zich met berkentakken te lijf gaan. Een juiste voorstelling van wat een sauna eigenlijk betekent ontbreekt echter maar al te vaak, want kleine in nog de groep van mensen, die door regelmatig bezoek aan een sauna bekend zijn met de bijzonderen eigenschappen van deze reeds meer dan 2000 jaar oude Finse bad-traditie. De sauna is in wezen niet anders dan een primitief spel met de oer-elementen water, vuur en lucht. Een spel, dat niet alleen dient tot reiniging van het lichaam en herstel van de krachten, maar waardoor tevens de weerstand tegen tal van infecties wordt vergroot en waarmee in vele gevallen succesvol ziekten kunnen worden bestreden. Afgezien van dit laatste meer specialistische en therapeutische gebruik van het sauna bad is het vooral door het ontspannende en rustgevende " after sauna" gevoel, dat de opgejaagde moderne mens uit de 20ste eeuw zich in steeds toenemende mate tot de oude sauna-rites voelt aangetrokken. In de sauna valt immers ieder begrip van tijd van ons af. Hier verdwijnt lichaamlijke vermoeidheid en geestelijke spanningen, en daalt een serene rust in ons neer. Waardoor wij ons weer kunnen opladen met nieuwe energie voor de taak die ons wacht. HOE WERKT EEN SAUNA ? Eeuwen geleden was ook in Finland de sauna niet meer dan een hol in de grond, waarin men tussen een hoop stenen een vuur stookte om in een hete omgeving te kunnen baden. Dergelijke primitieve hete-luchtbaden vinden wij ook nu nog bij tal van natuurvolkeren en zijn ons vanuit de oudheid bekend bij de Grieken en Romeinen. Het principe van dit hete-luchtbad heeft zich in Finland in de loop van de geschiedenis echter steeds weten te handhaven en zo is de Finse sauna van nu nog steeds een plaats waar men tussen isolerende houten wanden een zeer hoge temperatuur ( 90-110 graden) laat ontstaan bij een lage relatieve vochtigheid(3-12%). De hiervoor benodigde warmte wordt ontwikkeld in een binnen deze ruimte geplaatste sauna-oven, die in de meer moderne ingerichte sauna electrisch verwarmt wordt, doch evengoed met hout, olie of gas gestookt kan worden. Binnen de eigenlijke sauna-ruimte behoren zich op verschillende hoogtes zit- of ligbanken te bevinden waardoor men in de sauna de gelegenheid heeft een keuze te maken uit onderling in temperatuur verschillende zones, varierend van 40 graden C. vlak bij de vloer tot 110 graden C. onder het plafond. Het vochtigheids gehalte van de lucht in de sauna laat zich regelen door af en toe wat water op de gloeiende stenen te gieten, waardoor een weinig stoom ( Löyly) ontstaat. Deze onder de opperhuid prikkelende waterdamp, die zich snel binnen de gehele cabine verbreidt, dient echer zo spoedig mogelijk door de houten wanden van de saunacabine te worden geabsobeerd, of via een ventilatie-systeen te verdwijnen. Een teveel aan waterdamp maakt het verblijf in deze ruimte iets minder aangenaam omdat het rijkelijk vloeiende zweet hierdoor niet meer zo goed kan verdampen en de afkoeling van de opperhuid minder effectief wordt. Een sauna is niet compleet zonder de mogelijkheid om na het verblijf in de hoge temperatuur verkoeling te verkrijgen hetzij in een luchtbad ( buiten in de vrije natuur, of in een onverwarmd vertrek met open ramen) of onder een douche, of door afspoeling met of onderdompeling in water. Voor dit laatste is een afkoelbassin of zwembad op enkele meters afstand natuurlijk ideaal. Ook een rustkamer, d.w.z. een ruimte waar men zich nadien kan ontspannen door zich in gemakkelijke stoelen of op ligbanken uit te strekken, mag in feite aan de inrichting van een goede sauna niet ontbreken. Het wezenlijke kenmerk van de sauna is dus de typische en bij herhaling toegepaste wisselwerking tussen " opwarmen" in de hete droge lucht en "afkoelen" daarna aan de koude lucht of met behulp van koel water. Een normaal saunabad omvat twee tot driemaal deze afwisseling van opwarm en afkoelperiodes, die ieder voor zich ongeveer 10-15 minuten duren. Tot slot volgt dan altijd nog een definitieve afkoeling in ontspannen rust, waarbij het heerlijk "after sauna" gevoel ontstaat en de geopende poriën van onze opperhuid de gelegenheid krijgen zich weer te sluiten om zo het eventuele " nazweten" te voorkomen. IS SAUNA BADEN GEZOND?. Bij een juist gebruik van een sauna-bad worden de regulerende functies van het menselijk lichaam sterk geactiveerd. Omdat het reactievermogen van het bloedvatenstelsel door regelmatig sauna-baden wordt verbeterd krijgt men een zeer goede bescherming tegen de wisselende temperaturen van ons klimaat. De versnelde bloedsomloop in het sauna-bad zorgt ervoor dat onze hartspier beter geoefend wordt en er vind een meer volledige stofwisseling plaats, hetgeen indirect weer een gunstige invloed op ons lichaamsgewicht kan hebben. Terwijl de sauna oorspronkelijk de Finse boer diende tot reiniging van zijn lichaam en herstel van zijn krachten, biedt de sauna ons moderne mensen, die veelal lijden aan een gebrek aan lichaamsbeweging, de mogelijkheid om desondanks toch de verschillende belangrijke functies van ons menselijk lichaam te stimuleren door ons gehele organisme tot grotere activiteit te prikkelen. Zij die eens in de week een sauna-bad nemen, weten dat zij daarmee op haast wonderlijke wijze hun weerstand tegen tal van infectieziekten vergroten, dat zij dankzij de sauna beter kunnen slapen en tot grotere activiteiten in staat zijn en minder angst voor de weegschaal behoeven te hebben. SAUNA VOOR WIE ?. In tegenstelling tot andersluidende geruchten betekent het op de juiste wijze gebruiken van de sauna voor een normaal gezond menselijk organisme geen buitengewone inspanning of belasting. Een kort verblijf ( 10-15 min ). in de droge hete lucht ( 90-110 graden C.) brengt in het algemeen geen overmatige belasting voor het menselijk hart mee. Algemeen verbreid is desondanks echter de foutieve mening dat de sauna uitsluitend geschikt zou zijn voor jongere, sportieve mensen. Waarschijnlijk komt dit doordat men veelal onbekend is met de verkwikkende werking van de droge hete sauna-lucht, of door een begripsverwarring met het vochtige en daardoor sterk afmattende Turkse stoombad. Een bezoek aan een openbare sauna hier in Nederlandd of elders leert echter direct dat men op hoge leeftijd kennelijk met zeer veel genoegen en welbehagen van het zo gezonde en ontspannende sauna-bad genieten kan. In geval van verhoogde bloeddruk en bij hartpatiënten dient alleen het gebruik van een afkoel-bassin achterwege te blijven. Natuurlijk moeten zowel bij kinderen als bij de wat ouderen personen steeds extreme temperaturen vermeden worden. Doch dit is geheel in overeenstemming met de algemene regel dat men het gebruik van de sauna aan ieders persoonlijke smaak en voorkeur dient aan te passen. Ook hier geldt dat iedere overdaad schaadt. EEN SAUNA ISGOED VOOR U een inrichting naar het model van de- ontspannend traditionele Finsa badhuizen, maar vooral ook de plaats waar:- krachtherstellend - managers tot ontspanning komen- "hardend" - men door " harding " zijn weerstand- reinigend tegen infectie-ziekten kan vergroten - celvernieuwend - de mogelijkheid geboden wordt om bewegingsarmoede te compenseren- conditiebevorderend - de functies van het hart en de - verfrissend bloedsomloop op milde wijze getraind kunnen worden - altijd weer na afloop van het bad een bijzonder gevoel van welbehagen ontstaat. - mensen elkaar in een prettige stemming wten te ontmoeten. Ontdek hoe in de openbare sauna-baden de heerlijk rustige en niet zo sterk bezochte ochtend-en middaguren de vele goede effecten pas goed tot hun recht komen: KOM OOK EENS EEN OCHTEND IN DE SAUNA Sauna-morgen? Week zonder zorgen? Het is overigens niet waar dat; ...de sauna een soort Turks stoombad is of in gelijke mate als een zwoel Turks bad belastend kan werken, ...de sauna de huid laat uitdrogen en rimpelig doet worden, ...het grote vochtverlies bij sauna een nadelige invloed op het lichaam uitoefend, ...men door het nemen van sauna-baden mager kan worden (iedere keer 500 tot 1000 gram lichaamsgewicht verliest), ...een sauna-bad zodanig inspanning voor hart en bloedvaten met zich meebrengt dat een voorafgaande medische keuring noodzakelijk is, ...een afdoende bescherming tegen infectie-ziekten ( griep, angina,verkoudheid) uitsluitend door sauna-baden verkregen kan worden, ...het sauna-baden alleen in de hoogste welvaartskringen wordt beoefend dan wel een abnormaal badritueel van bepaalde " gezondheidsmaniakken" zou zijn. Maar het is wel een feit dat: ... de sauna met opwarming in hete lucht een bijzonder prettige uitwerking heeft die als aangenaam wordt ondervonden, ...de sauna de huiddoorbloeding bevordert en door celvernieuwing een bijzonder cosmetisch effect laat ontstaan, ...via de zweetserectie en de stimulerende werking op de nierfunctie talrijke afvalstoffen worden afgevoerd, ...het bij gewichtsverlies in de sauna allereerst om vochtverlies gaat en dat een blijvende gewichtsvermindering alleen in combinatie met een verstandig dieet valt te realiseren, ..de hartfunctie bij een juiste afwikkeling van het sauna-bad sterk ontlast ( toepassing zelfs bij revalidatie van hartpatienten na een infarct), ...eenmaal per week genomen sauna-baden ( bij voorkeur steeds op dezelfde dag) voldoende weerstand bieden tegen voorkomende besmettingen, ...de sauna ook door heel "normale" mensen bezocht wordt, jongeren maar ook ouderen, die stuk voor stuk een heel goede reden voor hun wekelijks bezoek aan de sauna kunnen opgeven.